Alt det praktiske

Forretningsbetingelser - Befordringsbestemmelser - Passagerrettigheder - Cookies

Almindelige Forretningsbetingelser

Følgende Almindelige Forretningsbetingelser er gældende for køb hos BORNHOLMSLINJEN.

De Almindelige Forretningsbetingelser er gældende fra den 24. september 2020.

Almindelige Forretningsbetingelser

Befordringsbestemmelser

Befordring af passagerer, biler og rejsegods på vore færger eller af os chartret færge finder sted efter BORNHOLMSLINJENs Almindelige Forretningsbetingelser som kan læses på BORNHOLMSLINJEN.dk. I tillæg hertil gælder nærværende befordringsbestemmelser for dit ophold ombord på færgen.

Nærværende Befordringsbestemmelser er gældende fra d. 1. september 2018.

Befordringsbestemmelser

Passagerrettigheder

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje
Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse fra den 18. december 2012.

I teksten her til højre finder du et resume af den samlede tekst. Den samlede tekst kan læses på Den Europæiske Unions Publikationskontors hjemmeside.

 

Passagerrettigheder