Driftsstatus

Vi sejler planmæssigt.

 

 

 

 

Månedsrapport til Transport-, Bygnings- & Boligministeriet