Driftsstatus

Vi sejler planmæssigt

Regularitet for Østersøen