Driftsstatus

Vi sejler planmæssigt

 

Månedsrapport til Transport-, Bygnings- & Boligministeriet