Vilkår

Pendlervilkår

Almindelige Forretningsbetingelser for pendleraftaler hos BORNHOLMSLINJEN

Gældende pr. 12. marts 2019.

- Pendlere kan få adgang til pendlerbilletter ved at oprette en Pendlerordning via formularen på www.bornholmslinjen.dk/pendler, hvor årsgebyrer og pristrapper fremgår.

- Der tilbydes Pendlerordninger til henholdsvis privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

- Med en Pendlerordning er det muligt at indgå en eller flere Pendleraftaler, alt efter hvilke transporttyper, man benytter. Transporttypen kan f.eks. være ”Lav bil” eller ”Gående, Barn”. Pendleraftalerne giver adgang til at købe Pendlerbilletter på særlige vilkår.

- Pendleraftaler kan benyttes på både Rønne-Ystad og Rønne-Køge og gælder alene for den specifikke transportform, den er købt til.

- Pendlerbilletter kan ændres helt frem til datoen for indeværende Pendleraftales udløb. Pendlerbilletter kan ændres gratis.

- Købes der en Pendlerbillet til rejse senere end den aktuelle Pendleraftales gyldighedsperiode, forlænges Pendleraftalen ifm. billetkøbet automatisk til at gælde et år mere, og beløbet herfor opkræves sammen med den pågældende Pendlerbillet.

- En Pendleraftale træder i kraft ved den første rejsedato på den første Pendlerbillet købt via Pendleraftalen, og har herefter 12 måneders gyldighed. Pendleraftalen kan ændres til at træde i kraft tidligere ved, at man kontakter BORNHOLMSLINJENs kundeservice.

- Pendleraftalegebyr og Pendlerbilletter kan ikke refunderes.

- I forbindelse med en rejse på Pendlerbillet skal ejeren af den tilhørende Pendlerordning til hver en tid kunne fremvise billede-ID (kørekort, sygesikringsbevis, pas el. lign.), som dokumentation af tilknytning. Ved ErhvervsPendlerordning skal den rejsende kunne fremvise ID, der dokumenterer at personen er ansat i virksomheden. Brugere af private Pendlerordninger skal kunne dokumentere bopæl på den adresse, der er registreret på Pendlerordningen.

- Køretøjets registreringsnummer skal være opdateret på alle reservationer. Såfremt køretøjet registreret på Pendleraftalen undtagelsesvist er utilgængeligt, f.eks. ved værkstedsbesøg, kan man benytte et andet køretøj af samme transporttype, eksempelvis ’Lav Bil’. I det tilfælde skal ejeren rette registreringsnummeret på den pågældende Pendlerbillet inden check in til afgang. Dette gøres online. Ændringen af nummerpladen på en Pendlerbillet ændrer ikke ved billetprisen. Dokumentation kan kræves.

- Hvis den rejsende på en Pendlerbillet ikke kan dokumentere retmæssigt tilhørsforhold til Pendlerordningen opkræves en kontrolafgift på DKK 750. I dette tilfælde forbeholder MOLSLINJEN A/S sig desuden retten til at annullere den pågældende Pendlerordning samt alle tilknyttede Pendleraftaler og alle Pendlerbilletter uden yderligere varsel.

- En privat Pendlerordning og de tilhørende Pendleraftaler gælder for samtlige personer i husstanden, og to samboende voksne kan eksempelvis dele den samme Pendleraftale for billettypen ”Voksen, pendler”.

- Pendlerbilletter er personlige for husstanden, og kan ikke overdrages til andre. Pendlerbilletter kan således kun bruges af ejerne af de køretøjer, som er registreret på aftalen, samt af deres husstand.

- Hvis der er flere biler i husstanden, er det muligt at registrere dem alle på den samme Pendlerordning. Prisen på de tilhørende pendlerbilletter afgøres af de registrerede bilers samlede antal reservationer. Pristrappen tæller for rejser inden for samme transportform. Dvs. Lav Bil 1 og Lav Bil 2 tæller på samme aftale ift. prisberegning, mens Lav Bil 1 og Høj Bil 1 tæller på hver deres. Der betales kun ét årsgebyr for hver transporttype. Dermed betaler Lav Bil 1 og Lav Bil 2 ikke begge årsgebyr, hvis de er tilmeldt samme Pendlerordning.

- Hvis flere personer under samme Pendlerordning ønsker at benytte samme afgang som gående, eller i hver sin bil, er det nødvendigt at oprette flere Pendleraftaler. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange biler, der medtages på hver afgang, så længe bilerne er registreret på adressen.

- ErhvervsPendlerordning kan oprettes af virksomheder og knyttes til virksomhedens CVR-nummer.

- Det er muligt at oprette flere Pendleraftaler under samme ErhvervsPendlerordning.

- Har virksomheden forskellige typer køretøjer, skal der oprettes en Pendleraftale for hver af disse typer, eksempelvis én aftale for ”Lav bil” og en anden for ”Høj bil”.

- Det er muligt at registrere flere biler på samme ErhvervsPendlerordning. Prisen for de tilhørende pendlerbilletter afgøres af de registrerede bilers samlede antal reservationer. Årsgebyrer og pristrapper fremgår af bornholmslinjen.dk/pendler/priser