Vilkår

Pendlervilkår

Almindelige Forretningsbetingelser for pendleraftaler hos BORNHOLMSLINJEN

Gældende pr. 1. marts 2018

Det er muligt mod gebyr at indgå en Pendleraftale, som giver adgang til at købe særlige Pendlerbilletter på særlige vilkår

- En Pendleraftale er gyldig 12 måneder fra og med udrejsedatoen for den tidsmæssigt første Pendlerbillet, som er købt med den pågældende Pendleraftale.

- En Pendleraftale er personlig og Pendlerbilletter kan ikke overdrages til andre. Aftalen gælder kun den person og det specifikke køretøj, der er nævnt på Pendleraftalen.

- Såfremt navnet på en Pendlerbillet ikke stemmer overens med navnet på den rejsende, der benytter billetten, opkræves der en kontrolafgift på DKK 750.

- Pendleraftaler kan benyttes på både Rønne-Ystad og Rønne-Køge, men gælder alene for den specifikke rejseform, som den er købt til. Dette gælder også for trailere, således at man ikke kan købe Pendlerbilletter til en ”Personbil med trailer”, hvis man alene har indgået en Pendleraftale vedrørende ”Personbil”.

- Ønsker man at få adgang til Pendlerbilletter for flere forskellige transportformer, eksempelvis ”Gående Voksen” og ”Personbil med trailer” skal der indgås Pendleraftale til hver af disse.

- Pendlerbilletter kan ændres helt frem til datoen for indeværende Pendleraftales udløb. Eventuelle gebyrer for at ændre Pendlerbilletter fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

- Køber man en Pendlerbillet til rejse senere end den aktuelle Pendleraftales gyldighedsperiode, så forlænges Pendleraftalen automatisk til at gælde et år mere ifm. købet, og beløbet herfor opkræves sammen med den pågældende billet.

- Pendleraftalegebyrer og Pendlerbilletter kan ikke refunderes.