Vilkår

Pendlervilkår

Almindelige Forretningsbetingelser for pendleraftaler erhverv hos BORNHOLMSLINJEN

Gældende pr. 22. november 2018

- Pendlere tilbydes to typer pendlerordninger, til henholdsvis privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

- Private pendlere kan få adgang til Pendlerbilletter ved at oprette en personlig pendlerordning via formularen på www.bornholmslinjen.dk/pendler. Dér kan du også se årsgebyrer og pristrapper.

- Med en privat pendlerordning er det muligt at indgå en eller flere pendleraftaler, der giver adgang til at købe Pendlerbilletter på særlige vilkår.

- En privat pendleraftale gælder for én specifik transportform. Såfremt transportformen er et køretøj, og køretøjet ikke er tilgængeligt for ejeren af pendlerordningen, kan ejeren benytte et andet køretøj i samme kategori, eksempelvis ’Lav Bil’ eller ’Høj Bil inkl. trailer’. I det tilfælde skal ejeren rette registreringsnummeret på den pågældende Pendlerbillet inden check in. Ændringen af nummerpladen på en pendlerbillet ændrer ikke ved billetprisen.

-  En privat pendleraftale og de tilhørende reserverede Pendlerbilletter er personlig, kan ikke overdrages til andre, men kan kun bruges af den person, hvis navn er registreret som ejer af den tilhørende pendlerordning.

- Erhvervspendlerordning kan oprettes af virksomheder og knyttes til virksomhedens CVR-nummer.

- Det er muligt at oprette flere pendleraftaler under samme erhvervspendler ordning.

- Har man i virksomheden forskellige typer køretøjer, skal man oprette en pendleraftale for hver af disse typer, eksempelvis én aftale for ”Lav bil” og en anden for ”Høj bil”.

- Det er muligt at registrere flere biler på samme erhvervspendleraftale. Prisen for de tilhørende Pendlerbilletter afgøres af de registrerede bilers samlede antal reservationer. Årsgebyrer og pristrapper fremgår af www.bornholmslinjen.dk/pendler/priser.

- I forbindelse med en rejse på Pendlerbillet skal ejeren af den tilhørende pendlerordning til hver en tid kunne fremvise billede-ID (kørekort, pas el. lign.), som dokumentation af tilknytning. Ved erhvervspendlerordning skal den rejsende kunne fremvise ID, der dokumenterer at personen er ansat i virksomheden.

- Hvis den rejsende på en Pendlerbillet ikke kan dokumentere retmæssigt tilhørsforhold til pendlerordningen opkræves en kontrolafgift på DKK 750. I dette tilfælde forbeholder MOLSLINJEN A/S sig desuden retten til at annullere den pågældende pendlerordning samt alle tilknyttede pendleraftaler og alle Pendlerbilletter uden yderligere varsel.

- Pendleraftaler kan benyttes på både Rønne-Ystad og Rønne-Køge og gælder alene for den specifikke transportform, den er købt til.

- Ønsker man at få adgang til Pendlerbilletter for flere forskellige transportformer, eksempelvis ”Gående Voksen” og ”Personbil med trailer” skal der indgås særskilte pendleraftaler for hver af disse.

- Pendlerbilletter kan ændres helt frem til datoen for indeværende pendleraftales udløb. Pendlerbilletter kan ændres gratis online. Ønsker man, at billetten ændres manuelt af MOLSLINJEN A/S’ personale, er det muligt mod et gebyr på 100 kroner.

-  Køber man en Pendlerbillet til rejse senere end den aktuelle pendleraftales gyldighedsperiode, forlænges pendleraftalen ifm. billetkøbet automatisk til at gælde et år mere, og beløbet herfor opkræves sammen med den pågældende Pendlerbillet.

- En pendleraftale træder i kraft ved den første rejsedato på den første Pendlerbillet købt via pendleraftalen, og har herefter 12 måneders gyldighed. Pendleraftalen kan ændres til at træde i kraft tidligere ved, at man kontakter BORNHOLMSLINJENs kundeservice.

- Pendleraftale-gebyr og Pendlerbilletter kan ikke refunderes.